Tầm nhìn-Sứ mệnh

 TRIẾT LÝ KINH DOANH

 Đặt “Con Người” là yếu tố hàng đầu, kinh doanh bằng chữ “Tâm” để thực hiện sứ mệnh: tạo sản phẩm tốt nhất, tạo thu nhập ổn định nhất, đóng góp an sinh xã hội lớn nhất.

“Luôn luôn sáng tạo, luôn luôn đổi mới” là phương châm hoạt động mang tính cầu thị, tiên phong của Công ty GREEN STAR nhằm mang lại cho xã hội những giá trị tốt đẹp hơn.

Với thông điệp “Kết sức mạnh – Nối thành công” chúng tôi luôn tìm kiếm và chào đón các nhà Đầu Tư cùng chung chí hướng để tạo ra sức mạnh lớn hơn và mang lại thành công vang dội hơn.

TẦM NHÌN

 Bằng nỗ lực lao động và sáng tạo cùng sự áp dụng khoa học quản lý, GREEN STAR mong muốn trở thành một Công Ty hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, công nghệ số, và thương mại.

SỨ MỆNH

 Tạo ra những sản phẩm tốt nhất, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người sử dụng. Giúp cho nhà đầu tư có những sự lựa chọn đầu tư đúng đắn vào các dự án tiềm năng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 Sự hài lòng của khách hàng và hiệu quả kinh tế là mục tiêu hàng đầu. Trí tuệ, sáng tạo là nền móng vững chắc của công ty. Sự đoàn kết và tính chuyên nghiệp là phương châm hoạt động

PHƯƠNG CHÂM

GREEN STAR đã, đang và sẽ tuân thủ 5T:

  •  Suy nghĩ bằng chữ “Tâm” (Tận tâm)
  •  Hành động bằng chữ “Tầm” (Tầm nhìn)
  •  Phát triển bằng chữ “Tín” (Uy tín)
  •  Ứng xử với con người bằng chữ “Trọng” (Trân trọng)
  •  Đặt trách nhiệm xã hội bằng chữ “Tiên” (Tiên phong)