Phỏng vấn Bà Trần Ngọc: Đầu tư công nghệ, tiềm năng và rủi ro gặp phảiLeave a Reply